COVID-19Vážená klientko, vážený kliente,

pokud jste se v posledních 14 dnech vrátili z oblasti s výskytem koronaviru 
a máte níže uvedené příznaky NEVSTUPUJTE PROSÍM DO ČEKÁRNY!

Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího lékaře nebo rovnou místně příslušnou kliniku infekčního lékařství a informujte je 
o svém pobytu v rizikové oblasti.

Inkubační doba: až 14 dní
Přenos nákazy: od nemocného člověka kapénkami 
Příznaky: horečka nad 38 °C, kašel, dušnost 

 

 

S pozdravem 

Hardent