COVID-19

02.03.2020

Vážená klientko, vážený kliente,

pokud jste se v posledních 14 dnech vrátili z oblasti s výskytem koronaviru a máte níže uvedené příznaky NEVSTUPUJTE PROSÍM DO ČEKÁRNY!

Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího lékaře nebo rovnou místně příslušnou kliniku infekčního lékařství a informujte je

o svém pobytu v rizikové oblasti.

Přenos nákazy: od nemocného člověka kapénkami

Příznaky: horečka nad 38 °C, kašel, dušnost 

Inkubační doba: až 14 dní