AKTUALITY

Online objednávací systém 

Vzhledem k nespokojenosti klientů s objednávkovým systémem plus4u.net jsme pro Vás nově zřídili nový objednávkový portál (věříme, že uživatelsky snazší).

Od 1.11. je již kalendář od plus4u.net pro online objednání UZAVŘEN.

COVID-19

02.03.2020

Vážená klientko, vážený kliente,
pokud jste se v posledních 14 dnech vrátili z oblasti s výskytem koronaviru a máte níže uvedené příznaky NEVSTUPUJTE PROSÍM DO ČEKÁRNY!Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího lékaře nebo rovnou místně příslušnou kliniku infekčního lékařství a informujte je o svém pobytu v rizikové oblasti.
Přenos nákazy: od...

Vzhledem k bezvýchodné situaci, která již trvá několik měsíců, kdy jsme nuceni ošetřovat klienty v nestandardně krátké době, jsme se rozhodli, že je nezbytné z hlediska kvality poskytované péče, kterou bychom rádi stále udrželi na vysoké úrovni, navýšit od ledna 2020 ceny některých poskytovaných výkonů a dorovnat tak úroveň většiny pražských...